img

מכונות קנטים
מכונות קנטים תוצרת 
הולצהר, מסיביות ומדויקות עם איכות הדבקה שעולה על כל מכונה אחרת עם קו הדבקה אפס. איכות זו מושגת תודות למערכת ה-GLU-JET הייחודית הקיימת רק במכונות החברה. להכרות עם המערכת לחץ כאן . תוצרת גרמניה.
[1][2]