top of page
מפרט טכני:

ייעוד: ייצור מהיר של סדרות קצרות וארוכ


5-11 ראשי עיבוד 

רוחב עיבוד 230 (אפשרי 300 מ"מ) 

גובה עיבוד 160 מ"מ

החלפת כלים בלחיצת כפתור

כיוון מהיר ממוחשב או בהנחיית מחשב

זיכרון לפרופילים והעברת נתונים מציוד מדידה

מהירות עיבוד 12000 סל"ד, קבוע או משתנה 

מהירות הזנה 5-36 או 8-80 מ'\דקה

bottom of page