top of page

:מפרט טכני

ייעוד: ייצור מהיר של סדרות קצרות וארוכ


5-11 ראשי עיבוד

רוחב עיבוד 230 (אפשרי 300 מ"מ)

גובה עיבוד 160 מ"מ

החלפת כלים בלחיצת כפתור

כיוון מהיר ממוחשב או בהנחיית מחשב

זיכרון לפרופילים והעברת נתונים מציוד מדידה

מהירות עיבוד 12000 סל"ד, קבוע או משתנה

מהירות הזנה 5-36 או 8-80 מ'\דקה

POWERMAT

הקצעת פרופילים מהירה ופשוטה אודות למחשב הפעלה נוח לתפעול.
החלפת כלים בלחיצת כפתור לזמני איפוס מינימליים

bottom of page