top of page
מפרט טכני:

קריאה דיגיטאלית ברמת דיוק של 0.1 מ"מ.

סנסור מגנטי המתאים לעבודה בתנאי אבק

אפשרות לקריאה יחסית ואבסולוטית

ניתן להרכבה על גבי כל מסור. 

bottom of page