top of page

ELGO Z16

 קריאה דיגיטאלית למדידה מדוייקת ומהירה

:מפרט טכני

קריאה דיגיטאלית ברמת דיוק של 0.1 מ"מ.

סנסור מגנטי המתאים לעבודה בתנאי אבק

אפשרות לקריאה יחסית ואבסולוטית

ניתן להרכבה על גבי כל מסור.

bottom of page