top of page

מסורי סרט

ST-80

מסור סרט מסיבי ומהיר.

מיועד למפעלי לעיבוד עץ גושני

Streamer 1054.jpg
bottom of page