top of page

CUBE

רב מקצוע קומפקטי וחדש מבית וויניג גרמניה להקצעה ישרה של עץ מסיבי

Streamer 1054.jpg

HYDROMAT

מכונת הקצעה כבדה לפסי ייצור מהירים עם ראשי הידרו

Streamer 1054.jpg

POWERMAT

הקצעת פרופילים מהירה ופשוטה אודות למחשב הפעלה נוח לתפעול.
החלפת כלים בלחיצת כפתור לזמני איפוס מינימליים

Streamer 1054.jpg

UNIMAT

רב מקצוע מסיבי לעבודה מאומצת ולאיכות חסרת פשרות

Streamer 1054.jpg

קלמשיין

bottom of page