top of page

CHP-840

CHP-840
מפרט טכני:

השחזה איכותית של מסורי וידיה


כל פעולות המכונה מבוקרות מחשב

תפיסה הידראולית לאיכות השחזה גבוהה

השחזת מסורים עד קוטר 840 מ"מ

מערכת קירור לשמירה על הלהב


השחזת כל צורות השיניים המקובלות

bottom of page