top of page
מפרט טכני:

השחזה איכותית של מסורי וידיה


כל פעולות המכונה מבוקרות מחשב

תפיסה הידראולית לאיכות השחזה גבוהה

השחזת מסורים עד קוטר 840 מ"מ

מערכת קירור לשמירה על הלהב


השחזת כל צורות השיניים המקובלות

bottom of page