top of page

AURIGA 1308

מכונת קנטים תעשייתית וממוחשבת לעבודה מאומצת ובאיכות הדבקה מדהימה. בעלת כרסום מקדים, מסורים מקצצים ,משקפיים ושלוש יח' גימור!

AURIGA 1308

:מפרט טכני

הדבקת קנטים 6 – 0.4 מ"מ עם הזנה אוטומטית.

עובי חומר 6- 60 מ"מ.

גובה הקנט עד 65 מ"מ.

מהירות הזנה 10מ\דקה.

תפעול המכונה ע"י מחשב SPC

יחידות :

1801 – יחידת כרסום מקדים, שני מנועים 12000 סל"ד,אחד 1.2 כ"ס אחד 1.8 כ"ס, זוג כרסומי יהלום

1903 – מזין אוטומטי לגלילי PVC עד עובי 3 מ"מ והזנה אוטומטית לפסי עץ ופורמייקה.

MG 1906 – מערכת מריחת דבק בהזרקה עם נרות וגרגרים.

1912-3 – 3 גלילי לחיצה אחד ממונע , פיקוד פנאומטי.

1918 – 2 מסורים מקצצים , 0.5 כ"ס , 9000 סל"ד ניתנים להטיה 10 מעלות פנאומטית.

1827- 2 כרסומי עיבוד, 0.9כ"ס, 12000 סל"ד עם כניסה ויציאה פנאומטי.

1832- יחידת משקפיים לעיבוד קצוות ברדיוס עד 6 מ"מ גובה עבודה עד 45 מ"מ.

1929 – זוג ציקלינות עגולות רדיוס 2 מ"מ לנקוי הקנט לאחר כרסום עם כניסה יציאה פנאומטי.

1940 – יחידת מברשות כ"א 0.15 כ"ס ,מברשת קוטר 150 מ"מ.

תוספות אפשריות:

כיוון מהמחשב ליחידות השונות.

זוג ציקלינות שטוחות לנקוי עודפי דבק ושאריות קנט (במקום מברשות 1940).

bottom of page