top of page

STREAMER 1054

הדבקת קנטים עד 6 מ"מ עם כרסום מקדים וציקלינות עגולות ושטוחות. 
לגימור ברמה הגבוהה ביותר

STREAMER 1054

:מפרט טכני

הדבקת PVC בגלילים 3– 0.4 מ"מ

הדבקת סטריפים 6 – 0.4 מ"מ עם הזנה אוטומטית

עובי חומר(עם 1822): 6- 45 מ"מ. גובה הקנט עד 51 מ"מ

עובי חומר(עם 1918): 6- 60 מ"מ. גובה הקנט עד 65 מ"מ


מהירות הזנה 10מ\דקה

הפעלת המכונה מלוח הפעלה מרכזי. ממיר תדר אלקטרוני לתדר 300 HZ

כיוון היחידות עם קריאה מכנית דיגיטלית

יחידות:
יחידת כרסום מקדים, שני מנועים 12000 סל"ד, 1.8 כ"ס, זוג כרסומי יהלום גובה 48 מ"מ


מזין אוטומטי לגלילי PVC ולפסי עץ


מערכת מריחת דבק בהזרקה (בלעדי להולצר) עם נרות ,מוכנה תמיד לעבודה


3 גלגלי לחיצה אחד ממונע , פיקוד פנאומטי


יחידת ניסור כפולה לעבודה עד עובי קנט 6 מ"מ וגובה עד 60 מ"מ


שני כרסומי עבוד , 0.9 כ"ס , 18000 סל"ד עם כרסומי יהלום, רדיוס 2 מ"מ\ ישר 6 ממ


זוג ציקלינות עגולות רדיוס 2 מ"מ להחלקת הקנט


יחידת ציקלינות שטוחות לניקוי עודפי דבק במקום מברשות

bottom of page