top of page

:מפרט טכני

רב המקצוע (קלמשין) המהיר הנמכר ביותר בארץ


רוחב עיבוד 230 מ"מ, גובה עיבוד 120 מ"מ

מהירות עיבוד עד 250 מ'/דקה

HYDROMAT

מכונת הקצעה כבדה לפסי ייצור מהירים עם ראשי הידרו

bottom of page